www.trainingbunchee.com
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทรสมุทรปราการ
รับสอนทำบัญชี และคอมพิวเตอร์ระยะสั้น 
จำหน่าย โปรแกรมบัญชี Express
โทร. 087-347-3161,092-792-7077
 

รับสอนทำบัญขีระยะสั้น

 รับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 สถิติวันนี้ 51 คน
 สถิติเมื่อวาน 96 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1205 คน
10941 คน
58420 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-15

 Side Page

วิมลภัทรการบัญชี รับสอนทำบัญชี คอมพิวเตอร์ ระยะสั้น ตัวต่อตัว รับรองผล 087-347-3161,092-797-7077                                                                                                                                                                                                                                         
Training bunchee and Computer
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น และคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน

ติดต่อเรียน ทุกสาขา 092-792-7077  087-347-3161  อ.วิมลภัทร 


ฝูงชนกำเนิดคล้าย คลึงกัน 
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน กันหมด 
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง อ่อนแก้ ฤๅไหว


จาก โคลงโลกนิติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕

 


เปิดรับจองอบรมบัญชีระยะสั้น 

3 สาขาที่นี่ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป   

สมุทรปราการ ,ชลบุรี ,เชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด   


รับสอนทำบัญชีระยะสั้นสำหรับการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
- บุคคลที่กำลังหางานด้านบัญชี และไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว
  แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม 
- บุคคลที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี
  และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
- ผู้ที่เริ่มประกอบการ ในระยะ 1-3 ปีที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
- ทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
- นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น 
  ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี    
                                                                           สาขาเชียงใหม่

               สาขาชลบุรี

           IDLINE :act1965

                              

สาขาสมุทรปราการ ( สำนักงานใหญ่ )

      

ปิดรับจองอบรมบัญชีระยะสั้น 3 สาขาที่นี่ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป   

สมุทรปราการ ,ชลบุรี ,เชียงใหม่ รับจำนวนจำกัด                                   

   ติดต่อ อ.วิมลภัทร 087-3473161,092-792-7077

        Email:  wiacctraining@gmail.com

       อัตราค่าเรียน บัญชีระยะสั้น     15,000.- 60 ชั่วโมง 

                             คอมพิวเตอร์      5,000.-  25 ชั่วโมง


บทนำจากผู้บริหาร

เราคือสถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ 

ที่จัดฝึกอบรมการเรียนการสอนวิชา บัญชี และคอมพิวเตอร์ อย่างใกล้ชิด กับนักศึกษา

ลักษณะการเรียนการสอนของเรา จะรวมกลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน และ work shop ภาคปฎิบัติ 

ทุกอย่างของ วิชาบัญชีมือฝึกปฎิบัติทุกตัว ตั้งแต่การลงรายวันของธุรกิจบริการ สมุดรายวันเฉพาะ

ธุรกิจซื้อมาขายไป แยกประเภท และ งบดุลบัญชี 

ตลอดถึงการฝึกปฎิบัติ โดยการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express 

โดยเริ่มตั้งแต่ การลงประวัติ เจ้าหนี้ ลูกหนี้่ เช็ครับ เช็คจ่าย ใบลดหนี้เพิ่มหนี้ สต๊อกสินค้า

และ การลงรายการค้า อย่างละเอียด ฝึกการผูกผังบัญชี การเชื่อมโยงเอกสาร การ Run ฺBill อัตโนมัติ

รวมถึงรายละเอียด ของการดูงบการเงิน ของการทำบัญชีทั้งหมดโดยเริ่มจากง่าย ไปหายาก

ท่านจะได้รับองค์ความรู้ สำหรับการทำงานด้านบัญชี อย่างเข้าใจถ่องแท้ โดยไม่มีการเร่งรัดเวลาให้จบ

สำหรับการฝึกปฎิบัติด้วยตัวเอง และการอธิบายรายละเอียด ของภาษีอากรต่าง ๆ

ใน ประเทศ ที่ Update เป็นปัจจุบัน ตลอดจนถึงการยื่นแบบ ผ่านอินเตอร์เน็ต e-fileing 

เพื่อเอาไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างทำได้จริง  ด้วยความเข้าใจในแต่ละขั้นตอน


เชิญร่วมรับการฝึกอบรม จากทางสถาบันของเรา และสอบถามรายละเอียดได้ที่

อ.วิมลภัทร นัทธ์ฤดีกุล    มือถือ   087-3473161,092-792-7077


 รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรวิชาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เนื้อหาละเอียด กระชับ และเข้าใจลึกซึ้ง
วันที่ 1 ( เวลา 9.00 – 12.00 น. )
1. การเข้าโปรแกรม Express เพื่อเริ่มการวางระบบโปรแกรม ( Set Up )
1. 1.1. กำหนดบริษัทใหม่
2. 1.2. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
3. 1.3. การกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ
4. 1.4. การกำหนดตารางข้อมูล
5. 1.5. กำหนดรอบบัญชี
6. 1.6. ผังบัญชี
7. 1.7. การเชื่อมต่อบัญชี
8. 1.8. กำหนดเลขที่เอกสาร
9. 1.9. กำหนดรายละเอียดพนักงานขาย
วันที่ 1 ( เวลา 13.00 – 17.00 น.)
1. กำหนดรายละเอียดลูกค้า
1. 1.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/เรื่องทั่วไป
2. 1.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบขายและลูกหนี้/วิธีรับชำระหนี้
3. 1.3 กำหนดรายละเอียดลูกค้า
2. กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
1. 2.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อ และเจ้าหนี้ / เรื่องทั่วไป
2. 2.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบซื้อและเจ้าหนี้ /วิธีการจ่ายชำระหนี้
3. 2.3 กำหนดรายละเอียดผู้จำหน่าย
3. กำหนดรายละเอียดสินค้า
1. 3.1 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า / เรื่องทั่วไป
2. 3.2 กำหนดค่าเริ่มต้น/ระบบสินค้า /กลุ่มบัญชีสินค้า
3. 3.3 กำหนดรายละเอียดสินค้า
4. 3.4 รายละเอียดสินค้าบริการ
5. 3.5 รายละเอียดสินค้าชุด
4. กำหนดรายละเอียดธนาคารเงินฝาก
5. การบันทึกยอดยกมา
1. 5.1 บันทึกยอดลูกหนี้คงค้าง
2. 5.2 บันทึกยอดเจ้าหนี้คงค้าง
3. 5.3 บันทึกยอดสินค้า/วัตถุดิบคงเหลือ
4. 5.4 บันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา
5. 5.5 บันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา
6. 5.6 บันทึกยอดบัญชียกมา
7. ดูรายงาน ภงด. 53 (เมนูรายงาน 6.2.1 พิมพ์ ภงด. ประจำงวด)
8. ขายเงินเชื่อ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
9. ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 4. ลดหนี้/รับคืนสินค้า)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)
วันที่ 2 ( เวลา 13.00 – 17.00 น. )
1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี /
( สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 1.0
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)
10. รับชำระหนี้ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
11. ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ (เมนูขาย / 4. ขายเงินเชื่อ)
12. รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ (เมนูการเงิน / 1. รับเงิน / 5. รับชำระหนี้)
13. ทะเบียนเช็ครับ (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 3. ทะเบียนเช็ครับ)
14. ทะเบียนเช็คจ่าย (เมนูการเงิน / 3. ธนาคาร / 5. ทะเบียนเช็คจ่าย)
วันที่ 2 ( เวลา 13.00 – 17.00 น. )
1. การลงประจำวันสมุดรายวัน (เมนูบัญชี 1.ลงประจำวัน / 1.รายการที่ยังไม่ผ่านบัญชี / สมุดรายวันจ่าย)
2. การผ่านรายการไปยังแยกประเภท สำหรับ เวอร์ชั่น 5.5
3. การดูงบการเงิน (เมนูรายงานบัญชี / 9. งบการเงิน)
4. การบันทึกเมนูสินค้า 1. รายการประจำวันสินค้า
5. การบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน (เมนูบัญชี / B.สินทรัพย์ถาวร)
6. การจัดเรียงข้อมูล และการคำนวณยอดต่างๆ
7. การสำรองข้อมูล (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 1.สำรองข้อมูล)
8. การทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 2.ทดสอบแผ่นข้อมูลสำรอง)
9. การนำข้อมูลสำรองมาใช้ (เมนูอื่นๆ 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 3.นำข้อมูลสำรองมาใช้)
10. การตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น (เมนูอื่นๆ / 1.จัดการแฟ้มข้อมูล / 5.ตรวจสอบรายละเอียดของแผ่น)
11. การปิดประมวลผลสิ้นปี (เมนูอื่นๆ / 4. การปิดประมวลผลสิ้นปี)

 

เอาใจใส่นักศึกษา เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

การเข้ารับการอบรม จากสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อ อัปเดทความรู้ สู่นักศึกษาในสถาบัน


  เน้นปฏิบัติ ฝึกทำจริง ทุกขั้นตอนรายละเอียด ให้คำปรึกษา ใกล้ชิดจากอาจารย์ผู้สอน


                ซื่อสัตย์ ในอาชีพ จริงใจกับลูกค้า 
โอนจองเรียน   บัญชี                        5,000.-
                    คอมพิวเตอร์               5,000.-


 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนงาน เลื่อนตำแหน่ง
- บุคคลที่กำลังหางานด้านบัญชี และไม่มีประสบการณ์ หรือทำงานด้านบัญชีอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มเติม 
- บุคคลที่ไม่จบบัญชี ที่ต้องการเรียนรู้งานด้านบัญชี และผู้ที่ขาดความเชื่อมั่นทำงานด้านบัญชี
- ผู้ที่เริ่มประกอบการ ในระยะ 1-3 ปีที่ต้องการทำบัญชีเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
- ทายาทเจ้าของกิจการ เพื่อนำไปใช้งานในการทำบัญชีของตนเอง
- นักศึกษาที่จบใหม่ สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่น ที่ต้องการความรู้ไปปฎิบัติจริงในการทำงานด้านบัญชี
          ****************


ขอความร่วมมือนักศึกษาเรียนตามตารางที่จัดไว้

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งผู้เรียน  และผู้สอน

 

 

 

 

สอนกลุ่มย่อย เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว ภาคปฏิบัติ

เน้นความเข้าใจนักศึกษาเป็นหลัก 


 

 

 

รับสอนทำบัญชี ระยะสั้น ตัวต่อตัวรับรองผล

 


      


 

 

 


 


 
 


 


 


 

 

 

 อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตส่าห์
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลน
ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน


 


 

 


 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
#var_tomanual##
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น
  • ฝึกการวิเคราะห์รายการค้า
  • ลงรายวันทั่วไป แยกประเภท และงบดุลบัญชี
  • การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express
  • การยื่นภาษีผ่านเน็ต e-fileling
รับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • micosolfoffice
  • word excel powerpoint 2010
  • โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด
  • การ หาค่า sum sumif vlookup  ทำตารางบวกลบคูณหาร
Time
Date
Copyright (c) 2006 by Your Name